Menu
Dnes otevřeno 10.00 – 17.30 Projekce na kouli v 10:30, 13:30, 15:30

V Alternátoru začala výstava o třebíčských koželuzích

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči dnes zahájilo výstavu „Sláva třebíčským koželuhům“, která návštěvníkům přibližuje dobu, kdy koželužství bylo jedním z hlavních výrobních odvětví Třebíče. Expozice, na níž Alternátor spolupracoval s Muzeem Vysočiny Třebíč, se tak věnuje zejména období druhé poloviny 19. století až zhruba po 20. léta 20. století. Výstava si však nevšímá pouze koželuhů, ale i jim blízkých jirchářů a také návazných profesí, které s již vydělanou kůží pracovaly. Kromě stávající expozice o historii obuvnické výroby v Třebíči si tak lidé na nové výstavě mohou prohlédnout například sedlářský šicí stroj či sedlářská šídla.

Pozvání na vernisáž přijal i jeden z potomků třebíčských koželuhů, pan Pavel Iša, jenž díky bohatému rodinnému archivu seznámil přítomné se zajímavými okamžiky, které v roce 1897 prožívali jeho předkové. Tehdy v Třebíči vypukly velké stávky ve všech koželužských firmách, což velmi dobře zdokumentovala babička pana Iši ve svých pamětech. Jméno František Iša, což byl dědeček pan Iši, navíc figuruje i v dobových novinových článcích, které jsou součástí výstavy. Tyto texty se věnují koželužským stávkám, ale i národnostním otázkám té doby či neustálému znečišťování potoků a řeky třebíčskými koželužnami. Nechybějí ale ani zprávy z černé kroniky či různé zajímavé události, v nichž třebíčští koželuhové figurovali mezi 70. léty 19. století a 20. léty 20. století.

Vernisáž navštívila také senátorka za Třebíčsko Hana Žáková, která neskrývala obdiv nad rodinným archivem pana Iši.

„Každý z nás by se měl ptát svých dědečků a babiček, jak vypadal jejich svět, protože na mnohé události, jimiž naši předkové žili, se zapomíná. Je obdivuhodné, jaké dokumenty pan Iša vlastní. A právě na této výstavě je vidět, že už se netýkají jen historie jeho rodiny, ale celé Třebíče,“ řekla Žáková. „Za to je třeba panu Išovi, ale i dalším, kteří podobné dokumenty doma uchovávají, poděkovat, protože díky těmto lidem si dokážeme udělat představu, co bylo pro naše babičky a dědečky důležité, čím se zabývali, co je trápilo a co je naopak těšilo.“

 

Ekotechnické centrum Alternátor Třebíč děkuje panu Pavlu Išovi a Muzeu Vysočiny Třebíč za spolupráci na výstavě. Tu mohou návštěvníci navštívit do letních prázdnin. Vstupné je zahrnuto v rámci vstupu do expozice.

Fotografie najdete zde.

 

Alternátor Třebíč - koželuzi

Tip pro vás!

Programů pro projekci na kouli je již více než 1000. Tím to ale zdaleka nekončí, protože další postupně přibývají. Kolikrát byste museli navštívit Alternátor, abyste všechny zhlédli?