Dnes otevřeno 8:30 - 16:30
projekce na kouli v 14:30

Na Den biomasy do Alternátoru přišly téměř tři stovky dětí

15.11.

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči uspořádalo ve středu 15. listopadu 2017 tzv. Den biomasy.

Cílil hlavně na děti prvního stupně základních škol, které se během něj hravou formou dozvěděly, co je biomasa a k čemu slouží, či jak chránit přírodu a jak správně třídit odpad. Akce tak měla velký edukativní dopad, zejména co se týče ekologie, environmentalistiky či přírodních věd.

Dne biomasy se zúčastnilo celkem 272 dětí nejen z třebíčských škol. Do Alternátoru tak kromě místních ZŠ Cyrilometodějská a ZŠ Kpt. Jaroše přijeli i žáci ze ZŠ Budišov a ZŠ Čáslavice. Všichni měli společný program v expozici Alternátoru, kde například v poznávací soutěži určovali různé dřeviny, speciální projekci na zdejší unikátní projekční kouli, nechyběly ale ani venkovní aktivity ve vedlejší teplárně TTS Třebíč Západ, kde se spaluje biomasa v podobě dřevní štěpky, a nikdo si nenechal ujít ani bludiště z obřích slámových balíků, které jsou v Třebíči také využívány k vytápění. Toto bludiště si vyzkoušely i děti z česko-anglické MŠ Na Hradě, která sídlí nedaleko Alternátoru – a vyzkoušet si ho budou moci i návštěvníci Vánočních trhů, které se u Alternátoru uskuteční 9. prosince.

 

Den biomasy letos připadl na 15. listopad z toho důvodu, že zbývající část roku bude Česká republika obrazně řečeno topit právě touto surovinou. Do konce roku totiž zbývá posledních 46 dní a právě 46 dní z 365 symbolicky představuje očekávaný, zhruba 13% letošní podíl biomasy na spotřebě energie v Česku. Jeho smyslem je poukázat na význam takto vyrobené energie a připomenout si tak v současnosti nejvýznamnější obnovitelný zdroj v Česku i Evropě.

Akce je součástí Evropského dne bioenergetiky, který organizuje AEBIOM – Evropské sdružení pro biomasu se svými partnery napříč evropskými zeměmi. V České republice jsou jeho hlavními organizátory „CZ Biom – České sdružení pro biomasu“ spolu s „Komorou obnovitelných zdrojů energie (Komorou OZE)“.

 

Alternátor Třebíč - Den biomasy 2017